Depozitar

Opći podaci o depozitaru i popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova depozitara

U svrhu ispunjavanja uvjeta iz članka 65. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016, 126/2019, 110/2021, 76/2022) izvješćujemo Vas o općim podacima o depozitaru:

Tvrtka

OTP banka d.d. (kao društvu preuzimatelju pripojeno je društvo Splitska banka d.d., sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, upisano kod Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060000488, OIB: 52508873833, temeljem Ugovora o pripajanju od 13. lipnja 2018. i Aneksa Ugovora o pripajanju od 10. listopada 2018, koje su odobrile Glavna skupština Splitska banka d.d. odlukama od 28. lipnja 2018. i 25. listopada 2018. i Glavna skupština OTP banka Hrvatske d.d. odlukama od 29. lipnja 2018. i 25. listopada 2018. Odluke o pripajanju nisu pobijane.)

Sjedište

Domovinskog rata 61, 21 000 Split

Temeljni kapital

539.156.898,00 euro

Pravni oblik

Dioničko društvo

Odobrenje nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara

Rješenja Hrvatske narodne banke (HNB): Z.Br. 746/2000 od 09. veljače 2000., Z.br. 1187/2003 od 12. veljače 2003., Z.br 1360/2006 od 12. listopada 2005., Z.br. 1688/2010 od 14.travnja 2010. i Z.br 1790/2011 od 08.lipnja 2011.godine te Z.Br. 1870/2012 od 11. srpnja 2012. godine kojima je odobreno pružanje bankovnih i financijskih usluga.

Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), klasa: UP/I-451-04/12-03/1 Ur. broj: 326-111-12-7 od 26. travnja 2012. godine na neodređeno vrijeme kojim je dana prethodna suglasnost o udovoljavanju uvjetima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti iz članka 5. Zakona o tržištu kapitala (pored ostalog i usluga pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezanih usluga).

Popis svih trećih osoba s kojima je OTP banka d.d. sklopila ugovore o delegiranju poslova skrbništva polazeći od članaka 225. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016, 126/2019, 110/2021, 76/2022):

  Naziv treće strane SWIFT
1.  The Bank of New York Mellon SA/NV IRVTBEBB
2. Clearstream Banking Luxembourg S.A. CEDELULL
3. Societe Generale S.A. SOGEFRPP
4. OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad OTPVRS22
5. SKB Banka d.d. Ljubljana SKBASI2X
6. BRD - Groupe Societe Generale S.A. BRDEROBUTIT
7. Unicredit Bank d.d. Bosna i Hercegovina UNCRBA22
8. Komercijalna banka AD Skopje KOBSMK2X
9. Crnogorska Komercijalna banka AD Podgorica CKBCMEPG