Press

Ažurirana PAI izjava Društva

28.06.2023

Društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. je ažuriralo Izjavu o nerazmatranju glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

28.06.2023

Uprava Društva dana 28. lipnja 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji stupaju na snagu 28. lipnja 2023. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

07.06.2023

Uprava Društva dana 07. lipnja 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji stupaju na snagu 07. lipnja 2023. godine.

Više...

Nebitne promjene Pravila fondova

07.06.2023

Uprava Društva dana 07. lipnja 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Pravila fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koja stupaju na snagu dana 07. lipnja 2023. godine.

Više...

Top of the Funds

20.04.2023

Fond Allianz Portfolio je i deveti put dobitnik nagrade Top of the Funds, nagrade za najbolji otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u 2022. godini, u kategoriji umjerenih mješovitih investicijskih fondova.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

17.04.2023

Uprava Društva dana 17. travnja 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji stupaju na snagu 17. travnja 2023. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

16.03.2023

Uprava Društva dana 16. ožujka 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji stupaju na snagu 16. ožujka 2023. godine.

Više...

Ključne informacije za ulagatelje

15.02.2023

Uprava Društva je usvojila ažurirane dokumente s ključnim informacijama za ulagatelje fondova Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Alllianz Equity u skladu zahtjevima za dokumente s ključnim informacijama propisanim Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi). Ključne informacije za ulagatelje izrađene su s datumom dokumenta 09. veljače 2023. godine na temelju povijesnih podataka fondova zaključno s 31.12.2022. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

18.01.2023

Uprava Društva dana 18. siječnja 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji stupaju na snagu 18. siječnja 2023. godine.

Više...

Nebitne promjene Pravila fondova

01.01.2023

Uprava Društva dana 30. prosinca 2022. godine donosi Odluku o usvajanju Pravila fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koja stupaju na snagu s 1. siječnja 2023. godine.

Više...

Ključne informacije za ulagatelje

01.01.2023

Uprava Društva je usvojila dokumente s ključnim informacijama propisanima Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi).

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

01.01.2023

Uprava Društva dana 30. prosinca 2022. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji stupaju na snagu s 1. siječnja 2023. godine.

Više...

Upravljačka naknada Allianz Short Term Bond

30.09.2022

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. listopada do 31. listopada 2022. godine.

Više...

OPĆENITA OBAVIJEST O POSTUPKU I UVJETIMA PRERAČUNAVANJA CIJENA I DRUGIH NOVČANIH ISKAZA VRIJEDNOSTI

21.09.2022

Društva za upravljanje UCITS fondovima i društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima članovi Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova Hrvatske gospodarske komore (HGK) ujedno i potpisnici Etičkog kodeksa za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, temeljem članka 63. stavka 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/2022, 88/2022; dalje u tekstu: Zakon) te članaka 2. i 3.Pravilnika o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (NN br. 90/2022; dalje u tekstu: Pravilnik) ovim putem ulagateljima (klijentima) objavljuju Općenitu obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti. Ova informacija odnosi se na sve kategorije ulagatelja (klijenata) investicijskih fondova potpisnika.

Više...

Obavijest o dvojnom iskazivanju cijena

02.09.2022

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon), ulagateljima (klijentima) će se u razdoblju od dana 05. rujna 2022. godine do zaključno dana 31. prosinca 2023. godine, dvojno prikazivati novčane vrijednosti za fondove čija je vrijednost prije dana 01. siječnja 2023. godine iskazana u kuni (HRK), i to novčani iskaz vrijednosti odnosno cijena udjela u fondovima, cijena udjela za početno i završno stanje te početno i završno stanje udjela, u izvatku o stanju i prometima udjelima u fondu, cijena udjela i stanje nakon transakcije u potvrdi o transakciji udjelima te agregirani iznos ex ante informacija o troškovima i naknadama.

Više...

Upravljačka naknada Allianz Short Term Bond

31.08.2022

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. rujna do 30. rujna 2022. godine.

Više...

Upravljačka naknada Allianz Short Term Bond

01.08.2022

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2022. godine.

Više...

Ključne informacije za ulagatelje

08.07.2022

Društvo je 27. lipnja 2022. godine usvojilo izmjene Ključnih informacija za ulagatelje za fondove pod upravljanjem.

Više...

Upravljačka naknada Allianz Short Term Bond

30.06.2022

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. srpnja do 31. srpnja 2022. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

27.06.2022

Uprava Društva dana 27. lipnja 2022. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

Više...

Ažurirana PAI izjava Društva

27.06.2022

Društvo Allianz Invest d.o.o. je ažuriralo objavu vezanu za glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Više...

Upravljačka naknada Allianz Short Term Bond

31.05.2022

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. lipnja do 30. lipnja 2022. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

29.04.2022

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. svibnja do 31. svibnja 2022. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

31.03.2022

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. travnja do 30. travnja 2022. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

16.03.2022

Uprava Društva dana 16. ožujka 2022. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

28.02.2022

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. ožujka do 31. ožujka 2022. godine.

Više...

Ključne informacije za ulagatelje

09.02.2022

Društvo je 20. siječnja 2022. godine usvojilo izmjene Ključnih informacija za ulagatelje za fondove pod upravljanjem.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

09.02.2022

Uprava Društva dana 9. veljače 2022. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

31.01.2022

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. veljače do 28. veljače 2022. godine.

Više...

Allianz Portfolio bez ulazne naknade

31.01.2022

Odlukom Uprave sve uplate u fond Allianz Portfolio od 01.02.2022. do, i uključujući, 30.06.2022. oslobođene su od plaćanja ulazne naknade.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

30.12.2021

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2022. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

20.12.2021

Uprava Društva dana 20. prosinca 2021. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

30.11.2021

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. prosinca do 31. prosinca 2021. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

29.10.2021

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. studenog do 30. studenog 2021. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

29.09.2021

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. listopada do 31. listopada 2021. godine.

Više...

Allianz Portfolio bez ulazne naknade

08.09.2021

Odlukom Uprave sve uplate u fond Allianz Portfolio od 08.09.2021. do, i uključujući, 08.10.2021. oslobođene su od plaćanja ulazne naknade.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

31.08.2021

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. rujna do 30. rujna 2021. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

30.07.2021

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2021. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

30.06.2021

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. srpnja do 31. srpnja 2021. godine.

Više...

Allianz Portfolio bez ulazne naknade

27.05.2021

Odlukom Uprave sve uplate u fond Allianz Portfolio od 01.06.2021. do, i uključujući, 31.07.2021. oslobođene su od plaćanja ulazne naknade.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

27.05.2021

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. lipnja do 30. lipnja 2021. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

30.04.2021

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. svibnja do 31. svibnja 2021. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

31.03.2021

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. travnja do 30. travnja 2021. godine.

Više...

Promjena neobveznog sadržaja Pravila fondova

26.03.2021

Uprava Društva je 26.03.2021. godine usvojila promjene neobveznog sadržaja Pravila fondova Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Allianz Equity.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

17.03.2021

Uprava Društva je 17. ožujka 2021. usvojila nebitne promjene prospekata fondova pod upravljanjem.

Više...

Novosti u Nadzornom odboru

17.03.2021

Hrvoje Filipović novi je Predsjednik Nadzornog odbora.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

10.03.2021

Uprava Društva usvojila je nebitne promjene prospekata fondova pod upravljanjem koje se odnose na usklađivanje s Uredbom EU 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

01.03.2021

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. ožujka do 31. ožujka 2021. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

29.01.2021

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. veljače do 28. veljače 2021. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

31.12.2020

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2021. godine.

Više...

Promjene Pravila fondova

09.12.2020

Uprava Društva je 09.prosinca 2020. godine donijela odluku o promjeni pravila fondova pod upravljanjem Allianz Investa.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

30.11.2020

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. prosinca do 31. prosinca 2020. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

16.11.2020

Uprava Društva dana 16. studenoga 2020. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

30.10.2020

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. studenog do 30. studenog 2020. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

30.09.2020

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. listopada do 30. listopada 2020. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

31.08.2020

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. rujna do 30. rujna 2020. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

31.07.2020

Uprava Društva donosi odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji Prospekti čini sastavni dio ove Odluke.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

31.07.2020

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2020. godine.

Više...

Novosti u Nadzornom odboru

30.07.2020

Ljubica Zeba novi je Član Nadzornog odbora Društva, umjesto Ane Cvitan Penezić.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

30.06.2020

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. srpnja do 31. srpnja 2020. godine.

Više...

"Top of the funds" - Allianz Portfolio bez ulazne naknade

09.06.2020

Fond Allianz Portfolio je i osmi put dobitnik nagrade Top of the Funds, ovog puta za 2019. godinu, koju mu je u kategoriji otvorenih mješovitih investicijskih fondova dodijelilo Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatske gospodarske komore (HGK). Allianz Portfolio jedan je od triju investicijskih fondova pod upravljanjem društva ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, koji izvrsne rezultate niže još od početka svoga rada 2008. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

27.05.2020

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. lipnja do 30. lipnja 2020. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

28.04.2020

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. svibnja do 31. svibnja 2020. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

25.03.2020

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. travnja do 30. travnja 2020. godine.

Više...

Vrijednost udjela 18.03.2020.

19.03.2020

Vrijednost udjela Fonda Allianz Short Term Bond na dan 18.03.2020. je bila 118,8346.

Vrijednost udjela Fonda Allianz Portfolio na dan 18.03.2020. je bila 165,4592.

Vrijednost udjela Fonda Allianz Equity na dan 18.03.2020. je bila 145,4413.

Više...

Uprava Društva donijela je Odluku o oslobađanju od plaćanja ulazne naknade pri zamjeni sredstava iz fondova Allianz Short Term Bond i Allianz Equity u fond Allianz Portfolio

10.03.2020

Uprava Društva je dana 10. ožujka 2020. godine donijela Odluku o oslobađanju od plaćanja ulazne naknade pri zamjeni sredstava iz fondova Allianz Short Term Bond i Allianz Equity u fond Allianz Portfolio.

Ukoliko se odlučite na zamjenu udjela iz fonda Allianz Portfolio u neki drugi fond pod upravljanjem društva ALLIANZ INVEST d.o.o., biti ćete oslobođeni od plaćanja ulazne naknade pri eventualnom ponovnom ulasku u fond Allianz Portfolio, budući da je ista već plaćena prilikom prvotnog ulaska u fond Allianz Portfolio. Uvjet je da vlasnik udjela nakon prijenosa bude ista fizička ili pravna osoba te da se zamjena izvršava s istim iznosom uplaćenih novčanih sredstava.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

25.02.2020

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. ožujka do 31. ožujka 2020. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem društva ALLIANZ INVEST d.o.o.

13.02.2020

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

29.01.2020

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. veljače do 29. veljače 2020. godine.

Više...

Ispunjenje obveza sukladno Zakonu o trgovačkim društvima

27.12.2019

Sukladno člancima 291.a do 291.c Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019; dalje u tekstu: ZTD) , Institucionalni ulagatelj (ALLIANZ HRVATSKA d.d.; prije ALLIANZ ZAGREB d.d.) i Upravitelj imovine (ALLIANZ INVEST d.o.o.) moraju donijeti i  javno objaviti na mrežnim stranicama,  odnosno uputiti na iste:
1. Politiku sudjelovanja (čl. 291.b. st.1.)
2. Izvješće o provođenju politike sudjelovanja (čl. 291.b. st.2.)
3. Izvješće o glasovanju na glavnim skupštinama (čl. 291.b. st.3.)
4. Strategiju ulaganja (čl. 291.c. st.1. i 2.)
5. Dogovor o usklađenju strategija ulaganja i odluka o ulaganju (čl. 291.c. st.2.)
6. Izvješće o strategiji ulaganja (čl. 291.c. st.4.)

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

20.12.2019

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2020. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

29.11.2019

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. prosinca do 31. prosinca 2019. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata

08.11.2019

Uprava Društva dana 08. studenoga 2019. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

U odnosu na trenutno važeće Prospekte, usvojene u ožujku 2019. godine, promjene se odnose na sljedeće dijelove:
- Uvod u fondove - izmijenjen je datum usvajanja prospekata (08. studenoga 2019. godine);
- Nadzorni odbor - u dijelu 6.3. umjesto Marijane Jakovac kao novi član Nadzornog odbora izabrana je Ana Cvitan Penezić te je naveden njezin životopis;
- Depozitar - u dijelu 8. koji se odnosi na  Depozitara fondova, ažuriran je Popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova skrbništva (podskrbnici).

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

29.10.2019

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. studenog do 30. studenog 2019. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

30.09.2019

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. listopada do 31. listopada 2019. godine.

Više...

Allianz Portfolio bez ulazne naknade

24.09.2019

Odlukom Uprave sve uplate u fond Allianz Portfolio od 24.09.2019. do, i uključujući, 31.12.2019. oslobođene su od plaćanja ulazne naknade.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

29.08.2019

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. rujna do 30. rujna 2019. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

30.07.2019

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2019. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

28.06.2019

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. srpnja do 31. srpnja 2019. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

29.05.2019

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. lipnja do 30. lipnja 2019. godine.

Više...

PROMJENE OBVEZNOG SADRŽAJA PRAVILA FONDOVA ALLIANZ SHORT TERM BOND, ALLIANZ PORTFOLIO I ALLIANZ EQUITY

02.05.2019

Radi usklađenja s Pravilnikom o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (NN 16/2019), a temeljem Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 30. travnja 2019. godine društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) donijelo je Odluke o usvajanju promjena obveznog sadržaja Pravila za fondove kojima upravlja Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Allianz Equity (dalje u tekstu: Pravila) sukladno odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016; dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 03/2017, 41/2017; dalje u tekstu: Pravilnik).
Društvo je za Pravila dobilo suglasnost Nadzornog odbora i depozitara.
Pravila stupaju na snagu dana 02. svibnja 2019. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

30.04.2019

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. svibnja do 31. svibnja 2019. godine.

Više...

Allianz Portfolio po sedmi put najbolji mješoviti investicijski fond u Hrvatskoj

18.04.2019

Zagreb 18. travnja 2019. – Allianz Portfolio je dobitnik nagrade Top of the Funds koju mu je u kategoriji otvorenih mješovitih investicijskih fondova dodijelilo Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatske gospodarske komore (HGK) te je od svog osnutka već sedmi put dobitnik navedene nagrade. Allianz Portfolio jedan je od triju investicijskih fondova Allianz Investa, društva za upravljanje investicijskim fondovima, koji izvrsne rezultate niže još od početka svoga rada 2008. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

29.03.2019

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. travnja do 30. travnja 2019. godine.

Više...

Promjene obveznog sadržaja Pravila fondova i nebitne izmjene Prospekata fondova

15.03.2019

Dana 15. ožujka Uprava društva ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) donijela je Odluke o usvajanju promjena obveznog sadržaja Pravila za fondove kojima upravlja  Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Allianz Equity  (dalje u tekstu: Pravila) sukladno odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016; dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 03/2017, 41/2017; dalje u tekstu: Pravilnik) radi usklađenja s Pravilnikom o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (NN 16/2019). Društvo je za Pravila dobilo suglasnost Nadzornog odbora i depozitara.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

01.03.2019

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. ožujka do 31. ožujka 2019. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova Allianz Portfolio i Allianz Equity

15.02.2019

Dana 15. veljače 2019. godine Uprava Društva usvojila je nebitne promjene prospekata fondova kojima upravlja – Allianz Portfolio i Allianz Equity. Nebitne promjene ažurirane su u sljedećim dijelovima prospekata:

1.       Izmijenjen je datum usvajanja prospekata
2.       U dijelu 5. koji se odnosi na povijesni prinos fondova dodani su podaci za 2018. godinu.

Izmijenjene dokumente možete pronaći na web sadržaju pod opisom pojedinog fonda.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

01.02.2019

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. veljače do 28. veljače 2019. godine.

Više...

Bitne promjene Prospekta i obveznog sadržaja Pravila Allianz Short Term Bond

21.01.2019

Sukladno članku 193. st. 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016; dalje u
tekstu Zakon) obavještavamo Vas kako je na dan 18. siječnja 2019. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga (dalje u tekstu: Agencija) izdala Rješenje kojim se izdaje odobrenje za bitne promjene Prospekta Allianz Short
Term Bond KLASA: UP/I 972-02/18-03/14 URBROJ: 326-01-40-42-19-15 (dalje u tekstu: Rješenje), koje je ALLIANZ
INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo).

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

02.01.2019

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2019. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Portfolio

02.01.2019

Uprava Društva je donijela odluku o smanjenju naknade za upravljanje fondu Allianz Portfolio na 2,00% u razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2019. godine.

Više...

Društvo je dana 10. prosinca 2018. usvojilo nebitne promjene Prospekata fonda Društva.

10.12.2018

U smislu nebitnih promjena ažurirani su sljedeći dijelovi Prospekata:

1. Izmjenjen je datum usvajanja prospekata.

2. Izmjenjen je član Nadzornog odbora. Budući da je gđi. Sandi Šteko prestao mandat, kao član Nadzornog odbora, imenovana je gđa. Marijana Jakovac.

Više...

Uplate u eurima u poslovnicama OTP Banke d.d.

04.12.2018

Obavještavamo klijente da od dana 04.12.2018. više neće biti raspoloživa mogućnost da fizičke osobe obavljaju devizne uplate u poslovnicama nove OTP banke d.d. prijenosom na račune fondova Allianz Portfolio i Allianz Equity s ciljem kupnje udjela u fondovima bez naknade, kao što je to bilo moguće u Splitskoj banci d.d.
Fizičkim osobama primjenjivati će se naknada sukladno naknadama OTP banke za transakcijske račune usluge platnog prometa i online bankarstva koju možete naći na web stranici OTP banke www.otpbanka.hr

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

03.12.2018

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. prosinca do 31. prosinca 2018. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

01.10.2018

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. listopada do 31. listopada 2018. godine.

Više...

Izmjene vezane uz Uredbu o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131

14.08.2018

Uredba o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131 (dalje u tekstu: Uredba) je uredba koja se primjenjuje na sve novčane fondove i pripadajuća društva za upravljanje od 21.srpnja 2018. godine. Uredbom se nastoji jasno odrediti razlika između novčanih i ostalih vrsta fondova, pri čemu jedino novčani fondovi imaju za cilj ponuditi prinose u skladu sa stopama na tržištu novca i/ili očuvanje vrijednosti ulaganja, ulažući u kratkoročnu imovinu.

Više...

Promjena imena fonda Allianz Cash

17.07.2018

Radi usklađenja s Uredbom o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131 Uprava Društva je donijela odluku o promjeni imena fonda Allianz Cash u Allianz Short Term Bond.

Više...

Nebitne promjene Prospekta fonda Allianz Short Term Bond

17.07.2018

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekta fonda Allianz Short Term Bond.
U smislu nebitnih promjena ažurirani su sljedeći dijelovi Prospekata:
1. Izmijenjen je datum usvajanja prospekata
2. U dijelu jedan naziv fonda „Allianz Cash“ zamijenjen je s nazivom „Allianz Short Term Bond“

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Cash

29.06.2018

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Cash na 0,20% u razdoblju od 01. srpnja do 31. srpnja 2018. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Cash

01.06.2018

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Cash na 0,30% u razdoblju od 01. lipnja do 30. lipnja 2018. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Cash

30.04.2018

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Cash na 0,30% u razdoblju od 01. svibnja do 31. svibnja 2018. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

05.04.2018

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom. 

U smislu nebitnih promjena ažurirani su sljedeći dijelovi Prospekata:

1. Izmijenjen je datum usvajanja prospekata

2. U dijelu dva dodan je paragraf:

Tehnike i instrumenti koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Cash

03.04.2018

Uprava Društva je donijela odluku o smanjenju naknade za upravljanje fondu Allianz Cash na 0,30% u razdoblju od 03. travnja do 30. travnja 2018. godine.

Više...

Promjena članova Nadzornog odbora

19.02.2018

Dana 13. veljače 2018. godine članici Nadzornog odbora gđi. Maji Radan prestao je mandat u Nadzornom odboru Društva temeljem ostavke koju je navedenog dana podnijela. Novom članicom Nadzornog odbora imenovana je gđa. Anita Kuđerski koja je ujedno izabrana na mjesto zamjenice predsjednice Nadzornog odbora.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

12.02.2018

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom. 

Više...

Brošura o porezu na kapitalnu dobit

26.01.2018

Informacije važne za obračunavanje i plaćanje poreza i prireza te pravilno ispunjavanje JOPPD obrasca možete pronaći u brošuri koja se nalazi na sljedećem linku: Brošura o porezu na kapitalnu dobit.

Više...

Brošura o porezu na kapitalnu dobit

18.01.2017

Sukladno Zakonu o porezu na dohodak, sve fizičke osobe, koje ostvare dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka za 2016. godinu, imaju obvezu prijave i plaćanja poreza i prireza do 31.01.2017. godine.

Više...

Oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

02.05.2016

Porezni obveznici dužni su uplatiti porez na dohodak od kapitala

Više...

6 godina smo najbolji za vaš novac!

19.04.2016

Allianz Portfolio šestu godinu zaredom dobio prestižnu nagradu Top of the Funds

Više...

Oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

10.12.2015

Predmetom oporezivanja bit će kapitalni dobici nastali prilikom otuđenja imovine stečene nakon 01. siječnja 2016. godine, koja je otuđena u roku od tri godine od dana nabave.

Više...

Allianz Invest širi djelatnosti na investicijsko savjetovanje i upravljanje portfeljem

20.10.2014

Allianz Invest širi djelatnosti na investicijsko savjetovanje i upravljanje portfeljem

Više...

"Top of the Funds" - Allianz Portfolio bez ulazne naknade

02.07.2014

Allianz Portfolio dobitnik je nagrade „Top of the Funds“

Više...

Allianz Portfolio treću godinu za redom najbolji

20.12.2013

Allianz Portfolio osvojio nagradu za najbolji otvoreni investicijski mješoviti fond u 2012. godini.

Više...

Allianz Invest dobitnik nagrade za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima u 2012.

18.12.2013

Allianz Invest dobitnik je nagrade "Top of the Funds" za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima u 2012. godini.

Više...

Allianz Portfolio osvojio nagradu

21.02.2012

Drugu godinu zaredom Allianz Portfolio je dobio nagradu za najbolji mještoviti fond u Republici Hrvatskoj

Više...

Allianz Portfolio osvojio Zlatni udjel za najbolji uravnoteženi fond

23.12.2011

U Vijećnici Hrvatske gospodarske komore jučer su dodijeljene tradicionalne godišnje nagrade

Više...