Press

Allianz Portfolio bez ulazne naknade

Odlukom Uprave sve uplate u fond Allianz Portfolio od 08.09.2021. do, i uključujući, 08.10.2021. oslobođene su od plaćanja ulazne naknade.