Press

Allianz Portfolio bez ulazne naknade

Odlukom Uprave sve uplate u fond Allianz Portfolio od 01.06.2021. do, i uključujući, 31.07.2021. oslobođene su od plaćanja ulazne naknade.