Press

Allianz Portfolio bez ulazne naknade

Odlukom Uprave sve uplate u fond Allianz Portfolio od 01.02.2022. do, i uključujući, 30.06.2022. oslobođene su od plaćanja ulazne naknade.