Press

Ažurirana PAI izjava Društva

Društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. je ažuriralo Izjavu o nerazmatranju glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Ažuriranu objavu možete pronaći ovdje.