Press

Brošura o porezu na kapitalnu dobit

Sukladno Zakonu o porezu na dohodak, sve fizičke osobe, koje ostvare dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka  za 2016. godinu, imaju obvezu prijave i plaćanja poreza i prireza do 31.01.2017. godine.

Kako bi olakšao svojim ulagateljima prijavu i plaćanje navedenog poreza, Allianz Invest je pripremio brošuru u kojoj možete pronaći dodatne informacije, koja se nalazi na sljedećem linku: Brošura o porezu na kapitalnu dobit