Press

Brošura o porezu na kapitalnu dobit

Informacije važne za obračunavanje i plaćanje poreza i prireza te pravilno ispunjavanje JOPPD obrasca možete pronaći u brošuri koja se nalazi na sljedećem linku:

Brošura o porezu na kapitalnu dobit