Press

Ključne informacije za ulagatelje

Uprava Društva je usvojila ažurirane dokumente s ključnim informacijama za ulagatelje fondova Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Alllianz Equity u skladu zahtjevima za dokumente s ključnim informacijama propisanim Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi). Ključne informacije za ulagatelje izrađene su s datumom dokumenta 09. veljače 2023. godine na temelju povijesnih podataka fondova zaključno s 31.12.2022. godine.