Press

Ključne informacije za ulagatelje

Društvo je 27. lipnja 2022. godine usvojilo izmjene Ključnih informacija za ulagatelje za fondove pod upravljanjem.

Napravljene su sljedeće izmjene:

- u dijelu "Ciljevi i investicijska politika" dodana je rečenica: 

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika Fond može koristiti financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge, no vrijednost cijene udjela prvenstveno ovisi o kretanju vrijednosnih papira u koje Fond ulaže.

- kod fondova Allianz Portfolio i Allianz Equity izmjenjen je SRRI pokazatelj.

- kod fonda Allianz Equity u dijelu "Povijesni prinos" dodana je rečenica: Fond je osnovan 2012. godine te iskazani prinos za 2012. godinu predstavlja prinos od 13. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012. godine.

- u dijelu "Praktične informacije" napravljena je izmjena web linka.