Press

Ključne informacije za ulagatelje

Društvo je 20. siječnja 2022. godine usvojilo izmjene Ključnih informacija za ulagatelje za fondove pod upravljanjem.

Izmjene se odnose na ažuriranje troškova i godine na koju se odnose, ažuriranje prinosa te izmjene loga na dokumentu.