Press

Ključne informacije za ulagatelje

Uprava Društva je usvojila dokumente s ključnim informacijama propisanima Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi).