Press

Nebitne promjene Pravila fondova

Uprava Društva dana 07. lipnja 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Pravila fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koja stupaju na snagu dana 07. lipnja 2023. godine.

Pravila su izmijenjena u čl. 17. koji se odnosi na grafički prikaz aktualne organizacijske strukture (organigram) Društva s jasnim linijama odgovornosti te u završnim odredbama čl. 52. u pogledu objave i datuma primjene Pravila.

Ostale odredbe Pravila ostaju nepromijenjene.