Press

Nebitne promjene Pravila fondova

Uprava Društva dana 30. prosinca 2022. godine donosi Odluku o usvajanju Pravila fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity  koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koja stupaju na snagu s 1. siječnja 2023. godine.

Izmjene su napravljene:

  • u čl. 7 riječ Agencija je zamijenjena s Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: "Agencija")
  • u čl. 41 iznos od 10 kn zamijenjen je s 1,50 eura, iznos od 50.000 kuna zamijenjen je s 6.500 eura i iznos od 2.500 kuna zamijenjen je s 330 eura.