Press

Nebitne promjene Prospekata fondova

Uprava Društva dana 17. ožujka 2021. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

U odnosu na trenutno važeće Prospekte, usvojene u ožujku 2021. godine, promjene se odnose na sljedeće dijelove:
- Uvod u fondove - izmijenjen je datum usvajanja prospekata (17. ožujak 2021. godine);
- Uprava Društva - u dijelu 6.4. promjena podataka o članovima Nadzornog odbora Društva