Press

Nebitne promjene Prospekata fondova

Uprava Društva dana 16. studenoga 2020. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

U odnosu na trenutno važeće Prospekte, usvojene u srpnju 2020. godine, promjene se odnose na sljedeće dijelove:
- Uvod u fondove - izmijenjen je datum usvajanja prospekata (16. studenoga 2020. godine);
- Uprava Društva - u dijelu 6.3. promjena podataka o članovima Uprave Društva