Press

Nebitne promjene Prospekata fondova

Prospekti fondova Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Allianz Equity izmijenjeni su u sljedećim dijelovima:

  • u uvodnom dijelu koji se odnosi na usvajanje prospekata (datum usvajanja)
  • ažuriran je popis trećih osoba s kojima OTP banka d.d. ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova skrbništva te popis svih osoba s kojima treće osobe na koje je Depozitar delegirao poslove imaju sklopljen ugovor o delegiranju poslova skrbništva (podskrbnici).

U ostalim dijelovima, Prospekti fondova pod upravljanjem Društva ostaju nepromijenjeni.