Press

Nebitne promjene Prospekata fondova

Prospekti fondova Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Allianz Equity izmijenjeni su u sljedećim dijelovima:

  • u uvodnom dijelu koji se odnosi na usvajanje prospekata (datum usvajanja)
  • u dijelu koji se odnosi na članove Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Zbog prestanka mandata Predsjednika Uprave, Nadzorni odbor je po hitnom postupku, sukladno odredbama članka 42. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), iz redova svojih članova za zamjenika člana Uprave imenovao gđu. Ljubicu Zebu.

U ostalim dijelovima, Prospekti fondova pod upravljanjem Društva ostaju nepromijenjeni.