Press

Nebitne promjene Prospekata fondova

Uprava Društva dana 28. lipnja 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji stupaju na snagu 28. lipnja 2023. godine.

U odnosu na trenutno važeće Prospekte fondava pod upravljanjem Društva, točnije Prospekt fonda Allianz Equity, Prospekt fonda Allianz Portfolio i Prospekt fonda Allianz Short Term Bond, koji su usvojeni u lipnju 2023. godine, Prospekti fondova ažurirani su u uvodnom dijelu koji se odnosi na datume usvajanja prospekata te u dijelu 2. Investicijski cilj i dopuštenost ulaganja imovine Fonda, u točci 2.2. Strategija ulaganja Fonda sljedeći tekst:

Transparentnost štetnih učinaka na održivost

Zbog nedovoljno dostupnih podataka vezanih uz upravljanje te utjecaj na društvo i okoliš izdavatelja vrijednosnih papira u koje se ulaže, Društvo je donijelo odluku da u ovoj fazi uskladbe poslovanja Društva s regulativom održivog razvoja neće uzimati u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima, a sve s ciljem osiguranja visokog stupnja transparentnosti poslovanja prema ulagateljima u fondove kojima upravlja.“

zamijenjen je tekstom

Neuzimanje u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti

Zbog objektivnih okolnosti u vidu ograničenosti dostupnosti podataka vezanih uz upravljanje te utjecaja na društvo i okoliš izdavatelja vrijednosnih papira u koje se ulaže te činjenicu da je kvaliteta istih podataka te jednostavnost korištenja niska, Društvo je donijelo odluku da u ovoj fazi uskladbe poslovanja Društva s regulativom održivog razvoja neće uzimati u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima. Društvo izjavu o neuzimanju u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, kao i ostale uskladbe i aktivnosti iz područja održivosti prilagođava razvoju regulative i okolnostima na tržištu, a sve s ciljem da osigura visoki stupanj transparentnosti poslovanja prema ulagateljima u fondove kojima upravlja.“

U ostalim dijelovima, Prospekti fondova pod upravljanjem Društva ostaju nepromijenjeni.