Press

Nebitne promjene Prospekata fondova

Uprava Društva dana 16. ožujka 2022. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

Prospekti su izmijenjeni u uvodnom dijelu koji se odnosi na datum usvajanja prospekta te u dijelu 8.4 gdje je ažuriran popis trećih osoba s kojima Depozitar ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova skrbništva te popis svih osoba s kojima treće osobe na koje je Depozitar delegirao poslove imaju sklopljen ugovor o delegiranju poslova skrbništva (podskrbnici).