Press

Nebitne promjene Prospekata fondova

Uprava Društva dana 9. veljače 2022. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

Prospekti su izmijenjeni u dijelu 2.3 Profil tipičnog ulagatelja i povijesni prinos u dijelu koji se odnosi na prinos 2021. godine.