Press

Nebitne promjene Prospekata fondova

Uprava Društva dana 20. prosinca 2021. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

U odnosu na trenutno važeće Prospekte, usvojene u ožujku 2021. godine, promjene se odnose na sljedeće dijelove:
- u dijelu 1. Uvod u fondove - izmijenjen je datum usvajanja prospekata (20. prosinac 2021. godine),

-  u dijelu 2.3 koji se odnosi na povijesni prinos – brisani su prinosi fondova stariji od deset godina,

-  u dijelu 3 koji se odnosi na rizike – brisana je sklonost preuzimanju rizika i za fondove i za Društvo, te je u dijelu koji se odnosi na rizik održivosti dodana sljedeća rečenica: Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti.

- u dijelu 4.2 Isplate iz Fonda, prijenos i zamjena udjela izmijenjena je rečenica koja sada glasi: Društvo će uputiti sredstva ulagatelju u roku od najviše pet radnih dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva za otkup udjela.