Press

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

Uprava Društva donosi odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji Prospekti čini sastavni dio ove Odluke.

U odnosu na do sada važeće Prospekte, usvojene u lipnju 2020. godine, promjene se odnose na sljedeće dijelove:

  • Uvod u fondove - izmijenjen je datum usvajanja prospekata;

  • Nadzorni odbor - u dijelu 6.3. umjesto Ane Cvitan Penezić kao novi Član Nadzornog odbora izabrana je Ljubica Zeba te je naveden njezin životopis.