Press

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem društva ALLIANZ INVEST d.o.o.

13.02.2019. Uprava društva ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) donosi odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

 

U odnosu na trenutno važeći Prospekt fonda Allianz Equity, usvojenog u studenome 2019. godine, promjene se odnose na sljedeće dijelove:

 

 • Uvod u fondove - izmijenjen je datum usvajanja prospekata (08. studenoga 2019. godine);

   

 • Glavne karakteristike Fonda- tablica -  dodano je da Društvo aktivno upravlja Fondom, odnosno raspisano je kako slijedi:

   

  „Društvo aktivno upravlja Fondom te ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, a odluke o ulaganju donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu sa Zakonom, ovim Prospektom i pripadajućim pravilnicima, koje ne ovisi o vanjskom mjerilu (benchmark).

   

  Aktivno upravljanje Fondom podrazumijeva korištenje vlastitih i strane analize pri donošenju investicijskih odluka, te se pritom obazire na alokaciju sukladno investicijskoj strategiji, internim i zakonskim limitima, odnosno aktivnu kupnju i prodaju vrijednosnih papira, pretežito dionica. Pasivno upravljanje, odnosno pasivno ulaganje, podrazumijeva praćenje određenog indeksa odnosno referentne vrijednosti. Najčešća metoda pasivnog upravljanja jest oponašanje uspješnosti eksterno određenog indeksa ulaganjem u isti ili kupnjom njegovih sastavnica.

   

  Uzimajući u obzir način ulaganja Fonda, strukturu imovine Fonda, alokaciju domaćem dioničkom tržištu i pojedinim dionicama te prinos fonda, pokazatelj je činjenice da je Fond aktivno upravljan.“;

   

 • Strategija ulaganja Fondom - u dijelu 2.2. dodano je:

   

  „Društvo u aktivnom upravljanju Fondom ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, a odluke o ulaganju donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu sa Zakonom, ovim Prospektom i pripadajućim pravilnicima, a koje ne ovisi o vanjskom mjerilu (benchmark).“;

   

 • Godišnji prinos Fonda - u dijelu 2.3.  – dodan je godišnji prinos za 2019. godinu;

   

 • 3.1 Profil rizičnosti Fonda te rizici ulaganja u Fond - Rizik financijske poluge radi unifikacije i usklađenja s KIID-om dodano je sljedeće:

   

  „Učinak ulaganja u financijske izvedenice znači da ulaganje u financijske izvedenice može povećati promjenjivost vrijednosti Fonda i povećati raspon promjena cijena Fonda.“;

   

 • Pravni oblik - u dijelu 6.1.  – promijenjena je tvrtka Osnivača - Allianz Hrvatska d.d. umjesto ALLIANZ ZAGREB d.d.

   

 • Delegirani poslovi - u dijelu 7  – promijenjena je tvrtka pružatelja usluge - AZ Servisni centar d.o.o. umjesto AZ Servisni centar d.o.o Podružnica AZ informacijski centar.

   

   

   

  U odnosu na trenutno važeće Prospekte Allianz Portfolio i Allianz Short Term Bond, usvojene u studenome 2019. godine, promjene se odnose na sljedeće dijelove:

   

 • Uvod u fondove - izmijenjen je datum usvajanja prospekata (08. studenoga 2019. godine);

   

 • Glavne karakteristike Fonda- tablica -  dodano je da Društvo aktivno upravlja Fondom, odnosno raspisano je kako slijedi:

   

  „Društvo aktivno upravlja Fondom te ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, a odluke o ulaganju donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu sa Zakonom, ovim Prospektom i pripadajućim pravilnicima, koje ne ovisi o vanjskom mjerilu (benchmark).

   

  Aktivno upravljanje Fondom podrazumijeva korištenje vlastitih i strane analize pri donošenju investicijskih odluka, te se pritom obazire na alokaciju sukladno investicijskoj strategiji, internim i zakonskim limitima, odnosno aktivnu kupnju i prodaju vrijednosnih papira. Pasivno upravljanje, odnosno pasivno ulaganje, podrazumijeva praćenje određenog indeksa odnosno referentne vrijednosti. Najčešća metoda pasivnog upravljanja jest oponašanje uspješnosti eksterno određenog indeksa ulaganjem u isti ili kupnjom njegovih sastavnica.

   

  Uzimajući u obzir način ulaganja Fonda, strukturu imovine Fonda te prinos fonda, pokazatelj je činjenice da je Fond aktivno upravljan.“;

   

 • Strategija ulaganja Fondom - u dijelu 2.2. dodano je:

   

  „Društvo u aktivnom upravljanju Fondom ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, a odluke o ulaganju donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu sa Zakonom, ovim Prospektom i pripadajućim pravilnicima, a koje ne ovisi o vanjskom mjerilu (benchmark).“;

   

 • Godišnji prinos Fonda - u dijelu 2.3.  – dodan je godišnji prinos za 2019. godinu;

   

 • 3.1 Profil rizičnosti Fonda te rizici ulaganja u Fond - Rizik financijske poluge radi unifikacije i usklađenja s KIID-om dodano je sljedeće:

   

  „Učinak ulaganja u financijske izvedenice znači da ulaganje u financijske izvedenice može povećati promjenjivost vrijednosti Fonda i povećati raspon promjena cijena Fonda.“;

   

 • Pravni oblik - u dijelu 6.1.  – promijenjena je tvrtka Osnivača - Allianz Hrvatska d.d. umjesto ALLIANZ ZAGREB d.d.

   

 • Delegirani poslovi - u dijelu 7  – promijenjena je tvrtka pružatelja usluge - AZ Servisni centar d.o.o. umjesto AZ Servisni centar d.o.o Podružnica AZ informacijski centar.