Press

Nebitne promjene Prospekata fondova

Prospekt fonda Allianz Short Term Bond izmijenjen je u sljedećim dijelovima:

 • u uvodnom dijelu koji se odnosi na datum usvajanja prospekta
 • u dijelu 1.2 zamijenjena je valuta fonda iz kune u euro te je valutna izloženost kuni uklonjena
 • u dijelu 1.3 iznos 5.000.000 kuna zamijenjen je s 600.000 eura
 • u dijelu "Povijesni prinos Fonda" početna vrijednost od 100 HRK je zamijenjena s 13,2723 eura te je valuta fonda iz kune zamijenjena s euro
 • u dijelu 4.1 iznos najniže uplate od 5.000 kuna je zamijenjen s 50 eura te se cijena udjela kao i uplate i isplate izračunavaju u eurima
 • u dijelu 4.3 riječ "kunama" zamijenjena je s "eurima"
 • u dijelu 6.1 dodana je rečenica: " Sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022), Društvo će u propisanom roku od tri (3) godine od dana uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, dakle najkasnije do dana 01. siječnja 2026. godine, podnijeti Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu zahtjev za upis iznosa temeljnog kapitala preračunatog u euro. "
 • u dijelu 6.5 dodana je rečenica: "Najmanje jednom godišnje bude preispitana od strane Nadzornog odbora koji ujedno i nadzire implementaciju temeljnih načela politike primitaka."

 

Prospekt fonda Allianz Portfolio izmijenjen je u sljedećim dijelovima:

 • u uvodnom dijelu koji se odnosi na datum usvajanja prospekta
 • u dijelu 1.2 zamijenjena je valuta fonda iz kune u euro, uklonjena je HRK iz valute uplate i isplate te je izmijenjena je ulazna naknada s 3% na 1%
 • u dijelu 1.3 iznos 5.000.000 kuna zamijenjen je s 600.000 eur
 • u dijelu "Transparentnost štetnih učinaka na održivost" uklonjen je dio rečenice
 • u dijelu "Povijesni prinos Fonda" početna vrijednost od 100 HRK je zamijenjena s 13,2723 eura te je valuta fonda iz kune zamijenjena s euro
 • u dijelu 4.1 iznos najniže uplate od 2.500 kuna je zamijenjen s 50 eura. početna vrijednost udjela iznosi 13,2723 eura te se cijena udjela kao i uplate i isplate izračunavaju u eurima
 • u dijelu 4.6 riječ "kunama" zamijenjena je s "eurima"
 • u dijelu 5.1 max naknada je izmijenjena s 3% na 1%
 • u dijelu 5.2 izmijenjena je ulazna naknada
 • u dijelu 5.5 izmijenjen je iznos od 50 milijuna kuna sa 6,64 milijuna eura
 • u dijelu 6.1 dodana je rečenica: " Sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022), Društvo će u propisanom roku od tri (3) godine od dana uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, dakle najkasnije do dana 01. siječnja 2026. godine, podnijeti Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu zahtjev za upis iznosa temeljnog kapitala preračunatog u euro. "
 • u dijelu 6.5 dodana je rečenica: "Najmanje jednom godišnje bude preispitana od strane Nadzornog odbora koji ujedno i nadzire implementaciju temeljnih načela politike primitaka."

Prospekt fonda Allianz Equity izmijenjen je u sljedećim dijelovima:

 • u uvodnom dijelu koji se odnosi na datum usvajanja prospekta
 • u dijelu 1.2 uklonjena je HRK iz valute uplate i isplate 
 • u dijelu 1.3 iznos 5.000.000 kuna zamijenjen je s 600.000 eur
 • u dijelu "Transparentnost štetnih učinaka na održivost" uklonjen je dio rečenice
 • u dijelu 4.1 iznos najniže uplate od 2.500 kuna je zamijenjen s 50 eura
 • u dijelu 5.5 izmijenjen je iznos od 50 milijuna kuna sa 6,64 milijuna eura
 • u dijelu 6.1 dodana je rečenica: " Sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022), Društvo će u propisanom roku od tri (3) godine od dana uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, dakle najkasnije do dana 01. siječnja 2026. godine, podnijeti Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu zahtjev za upis iznosa temeljnog kapitala preračunatog u euro. "
 • u dijelu 6.5 dodana je rečenica: "Najmanje jednom godišnje bude preispitana od strane Nadzornog odbora koji ujedno i nadzire implementaciju temeljnih načela politike primitaka."