Press

Nebitne promjene Prospekata

Uprava Društva dana 08. studenoga 2019. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

U odnosu na trenutno važeće Prospekte, usvojene u ožujku 2019. godine, promjene se odnose na sljedeće dijelove:
- Uvod u fondove - izmijenjen je datum usvajanja prospekata (08. studenoga 2019. godine);
- Nadzorni odbor - u dijelu 6.3. umjesto Marijane Jakovac kao novi član Nadzornog odbora izabrana je Ana Cvitan Penezić te je naveden njezin životopis;
- Depozitar - u dijelu 8. koji se odnosi na  Depozitara fondova, ažuriran je Popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova skrbništva (podskrbnici).