Press

Obavijest o dvojnom iskazivanju cijena

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon), ulagateljima (klijentima) će se u razdoblju od dana 05. rujna 2022. godine do zaključno dana 31. prosinca 2023. godine, dvojno prikazivati novčane vrijednosti za fondove čija je vrijednost prije dana 01. siječnja 2023. godine iskazana u kuni (HRK), i to novčani iskaz vrijednosti odnosno cijena udjela u fondovima, cijena udjela za početno i završno stanje te početno i završno stanje udjela, u izvatku o stanju i prometima udjelima u fondu, cijena udjela i stanje nakon transakcije u potvrdi o transakciji udjelima te agregirani iznos ex ante informacija o troškovima i naknadama.

U skladu s navedenim cijene udjela fondova s valutom HRK, Allianz Short Term Bond i Allianz Portfolio, iskazane su u valuti HRK i EUR uz primjenu fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za jedan euro.

Društvo će u razdoblju dvojnog iskazivanja ulagatelje (klijente) informirati o novčanim iskazima vrijednosti i cijeni udjela na način propisan Zakonom te uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Također, sukladno odredbama  iz Pravilnika o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatska, Društvo će klijente informirati;

-       putem Općenite obavijesti o postupku i općim pravilima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, općenitom utjecaju preračunavanja na prava i obveze klijenta iz ugovornog odnosa i drugim Pravilnikom propisanim obvezama objavom u javnim glasilima te na internetskim stranicama, a najkasnije do 30. rujna 2022. godine

-       putem Individualne obavijesti o provedbi preračunavanja u odnosu na financijski proizvod ili uslugu na koji je primijenjena konverzija onim klijentima koji su do datuma uvođenja eura imali ugovoren financijski proizvod ili uslugu čija je vrijednost iskazana u kunama, odnosno onim klijentima kojima je imovina ili potraživanje kod pružatelja financijskih usluga bila iskazana u kunama, odnosno koji su prije uvođenja eura kupili financijski proizvod ili primili financijsku uslugu u kunama, a najkasnije do 31. siječnja 2023. godine.

Sve detaljnije informacije o dvojnom iskazivanju cijena i procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj možete pronaći na web stranici: www.euro.hr.

Društvo je dana 23. kolovoza 2022. godine pristupilo Etičkom kodeksu kojim poslovni subjekti koji pristupe istom jamče da će transparentno i pouzdano poslovati te doprinositi zaštiti potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj.