Press

Oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 143/14) od 01. siječnja 2016. godine porez će se obračunavati na kapitalne dobitke uključujući prinose od ulaganja u otvorene investicijske fondove.

Predmetom oporezivanja bit će kapitalni dobici nastali prilikom otuđenja imovine stečene nakon 01. siječnja 2016. godine, koja je otuđena u roku od tri godine od dana nabave. Drugim riječima primjenjuje se u trenutku prodaje udjela na prinose ostvarene od uplata u fondove izvršene od 1. siječnja 2016. nadalje.

Porez na kapitalne dobitke se ne obračunava na :

  • Sva postojeća ulaganja kao i  udjele koji su kupljeni do  31.12.2015. godine neovisno o trenutku prodaje udjela.
  • Prinos investicijskog fonda ako je ulaganje u fond duže od tri godine.
  • Zamjenu  udjela  između  investicijskih  fondova  kojima  upravlja Allianz Invest d.o.o.. Zamjena udjela između fondova istog Društva za upravljenje ne tretira se kao prodaja udjela već kao jedinstveno ulaganje. 

Allianz Invest d.o.o. će za svoje klijente preuzeti obvezu obračuna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak istodobno s isplatom primitka. Predujam poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka obračunavat će se po stopi od 12%, dok visina stope po kojoj se obračunava prirez porezu na dohodak ovisi o mjestu prebivališta poreznog obveznika (imatelja udjela). O svakom obračunu poreza u Vaše ime poslat ćemo Vam obavijest zajedno s podacima o otkupu udjela.

Za dodatne informacije slobodno nam se obratite na broj telefona 01/3670-798 ili mailom na adresu kontakt@azinvest.hr.

S poštovanjem,

Allianz invest d.o.o.