Press

Oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

Nastavno na obavijest na našoj internet stranici od 10.12.2015.g. o početku oporezivanja dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka od prinosa iz fondova, te sukladno izdanoj Uredbi o izmjenama zakona o porezu na dohodak Vlade RH, porez na kapitalnu dobit od ulaganja u investicijske fondove i portfelje plaća fizička osoba - porezni obveznik.

Porezni obveznici dužni su uplatiti porez na dohodak od kapitala te predati JOPPD obrazac nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 31. siječnja tekuće godine za sve ostvarene kapitalne dobitke umanjene za sve ostvarene kapitalne gubitke u prethodnoj godini (prvi JOPPD obrazac potrebno je predati i izvršiti uplatu poreza do 31. siječnja 2017. godine ako će postojati realizirani neto kapitalni dobitak u 2016. godini).

Dodatna pojašnjenja možete naći na internet stranicama Porezne uprave www.porezna-uprava.hr.