Press

Promjena neobveznog sadržaja Pravila fondova

Pravila su izmijenjena u dijelu b. Fond, članku 7. Obustava izdavanja i otkupa udjela dodatkom sljedećeg teksta:

Radi zaštite ulagatelja Društvo može i bez suglasnosti Depozitara obustaviti izdavanje i otkup udjela do:

-       isteka roka od 30 dana od prestanka važenja odobrenja na izbor depozitara, ili

-       isteka roka od 15 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za izdavanje odobrenja na izbor depozitara od strane Agencije.

Nadalje, Pravila su izmijenjena u završnim odredbama, čl. 52 na sljedeći način: 

Društvo će sljedeći radni dan nakon donošenja odluke Uprave Društva odnosno dobivanja odobrenja Agencije, kada je to potrebno, promjenu obveznog sadržaja Pravila objavit na  mrežnoj (internetskoj) stranici informaciju o promjeni Pravila te izmijenjena odnosno dopunjena Pravila.

Pravila se primjenjuju od dana 26.03.2021. godine.