Press

Promjene Pravila fondova

Uprava Društva je 09.prosinca 2020. godine donijela odluku o promjeni pravila fondova pod upravljanjem Allianz Investa. Pravila fondova izmijenjena su u članku 17. koji prikazuje grafički prikaz aktualne organizacijske strukture (organigram) Društva s jasnim linijama odgovornosti, a nakon imenovanja Ane Cvitan Penezić za obavljanje funkcije člana Uprave i Davora Iljaša za obavljanje funkcije predsjednika Uprave Društva.