Press

Upravljačka naknada Allianz Short Term Bond

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. rujna do 30. rujna 2022. godine.