Press

Upravljačka naknada fond Allianz Cash

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Cash na 0,30% u razdoblju od 01. lipnja do 30. lipnja 2018. godine.