Press

Upravljačka naknada fond Allianz Cash

Uprava Društva je donijela odluku o smanjenju naknade za upravljanje fondu Allianz Cash na 0,30% u razdoblju od 03. travnja do 30. travnja 2018. godine.