Press

Upravljačka naknada fond Allianz Cash

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Cash na 0,20% u razdoblju od 01. srpnja do 31. srpnja 2018. godine.