Press

Upravljačka naknada fond Allianz Portfolio

Uprava Društva je donijela odluku o smanjenju naknade za upravljanje fondu Allianz Portfolio na 2,00% u razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2019. godine.