Press

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2020. godine.