Press

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. studenog do 30. studenog 2021. godine.