Press

Vrijednost udjela 18.03.2020.

Vrijednost udjela Fonda Allianz Short Term Bond na dan 18.03.2020. je bila 118,8346.

Vrijednost udjela Fonda Allianz Portfolio na dan 18.03.2020. je bila 165,4592.

Vrijednost udjela Fonda Allianz Equity na dan 18.03.2020. je bila 145,4413.